Parafia św. Floriana w Kolbudach

Kościół domowy

Stanowimy wspólnotę ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi i z całego serca wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana. Swoją wiarę opieramy na Piśmie Świętym jako jedynym i ostatecznym autorytecie.

W swoim naśladowaniu Jezusa nie chcemy pozostawać sami, lecz iść przez życie wespół z innymi chrześcijanami, nie wstydząc się tego, że naszą pasją jest podążanie za ponadczasowymi prawdami Pisma Świętego.

Pragniemy podążać śladami Jezusa nie tylko poprzez posłuszeństwo jego słowom, ale również poprzez naśladowanie Go w prostej formie naszego chrześcijaństwa. Większość naszych spotkań, za wzorem Nowego Testamentu, odbywa się w domach. Ich treścią jest wspólna modlitwa, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem, rozważanie Słowa Bożego, jak również rozwijanie wzajemnych relacji.

Chcemy czcić Jezusa codziennym życiem, naszymi decyzjami i myślami. Chcemy, aby On był realny w życiu każdego z nas, w naszych małżeństwach i rodzinach, w życiu naszych dzieci.

Bliższych informacji mogą udzielić:
ks. Ireneusz,
Ewa i Marek Oleszowie tel. 58-682-73-38