Parafia św. Floriana w Kolbudach

LSO w Kolbudach

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Łacińskie słowo “ministro, ministrare” znaczy “służyć, usługiwać”. Ministrant zatem usługuje kapłanowi, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do sprawowania ofiary Mszy świętej. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie, strój i zachowanie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Strój liturgiczny ministranta, podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, że zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa.

Niemalże w każdej parafii jest grupa chłopców i mężczyzn, która tworzy wspólnotę ministrantów i lektorów. Każdy z nich ma dyżur dwa razy w tygodniu; jedna Msza Św. poranna i jedna wieczorna. Poza tym przychodzą w niedziele na wyznaczone dyżury, podzieleni na grupy. Najstarszą grupą Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) są lektorzy, którzy czytają Słowo Boże, a także angażują się w inne posługi.

Nasze szeregi są otwarte dla wszystkich! Dlatego jeżeli jesteś uczniem, studentem czy może już masz własną rodzinę, a widziałbyś siebie w roli ministranta czy lektora, który służy Bogu, Kościołowi i człowiekowi, rozwija swoje zainteresowania, jest wysportowany i przebojowy – przyjdź i spróbuj! Zapraszamy wszystkich chłopaków, młodzieńców i panów!!!