Parafia św. Floriana w Kolbudach

Grupa Modlitewno Kontemplacyjna

Grupa modlitwy kontemplacyjnej w parafii św. Floriana w Kolbudach powstała 1 października 2014 roku z inicjatywy Pawła Szuber (przy wsparciu jego wiernej i oddanej Żony, Małgorzaty pod patronatem Wspólnoty Przyjaciół Miłości Miłosiernej.

Przyjaciele Miłości Miłosiernej to duchowa rodzina, która chce się formować wewnętrznie w duchowości Miłości Miłosiernej (duchowości „pustych rąk”). Pochodzimy z różnych stron Polski, wywodzimy się z różnych środowisk i wspólnot. Są wśród nas osoby bezżenne, małżeństwa i rodziny. Łączy nas miłość do Kościoła Katolickiego oraz przekonanie, że słabość ludzka nie tylko nie stoi na drodze do Boga, ale dobrze przeżywana (w prawdzie, pokorze i cierpliwej pracy nad sobą) może stać się dla nas „pojemnością” na łaskę. Szczególnie bliscy nam świadkowie Miłosiernej Miłości to: św. Jan Paweł Wielki, Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Franciszek z Asyżu.

Świeckimi inicjatorami Wspólnoty Przyjaciół są małżonkowie Monika i Marcin Gajdowie (www.gajdy.pl) pochodzący z Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Marcin jest diakonem stałym, lekarzem i teologiem, Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, oboje są psychoterapeutami od lat zaangażowanymi w prowadzenie rekolekcji za wiedzą i zgodą władz kościelnych. Duchowym opiekunem jest ksiądz Wacław Grądalski z Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej, od lat związany również ze wspólnotą Cenacolo.

Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę: lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna). W czasie spotkania czytamy Pismo św., a także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.

Oto świadectwo założycieli Wspólnoty Przyjaciół Miłości Miłosiernej i inicjatorów powstania Grup Modlitwy Kontemplacyjnej w Polsce - Moniki i Marcina Gajdów:

„Wszystko zaczęło się od naszego spotkania z Karmelem… Już jako młodzi małżonkowie, zetknęliśmy się z duchowością karmelitańską, co zaowocowało podjęciem wiernej modlitwy wewnętrznej. Próbowaliśmy łączyć modlitwę w ciszy z życiem w świecie. Staraliśmy się zintegrować życie duchowe z obowiązkami zawodowymi i wychowywaniem czwórki dzieci. Nie było łatwo! Jednak wysiłek, który podjęliśmy, otworzył przed nami drogę kontemplatywną – wylała się „duchowość pustych rąk”. Prowadzili nas ukochani święci: Franciszek z Asyżu oraz Teresa od Dzieciątka Jezus. Potem pojawili się: Jan od Krzyża, Teresa z Avila, ojcowie pustyni, ojcowie greccy, a także współcześni świadkowie modlitwy. Zaczęliśmy oddychać dwoma płucami Kościoła, rozpoznając jedność i komplementarność zachodniej tradycji kontemplacyjnej, w tym Lectio Divina, oraz tradycji hezychastycznej, pochodzącej z prawosławia. Gdy zaczęliśmy dzielić się darem modlitwy i duchowości pustych rąk z innymi, zebrała się wokół Słowa duchowa rodzina, którą nazywaliśmy Przyjaciółmi Miłości Miłosiernej”.

Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej w parafii św. Floriana w Kolbudach spotyka się w każdą środę (oficjalnie - od września do czerwca włącznie) po Mszy św. wieczornej, tzn. ok. godziny 18.30, w salce pod kościołem.

Wszystkich zainteresowanych taką formą modlitwy (najprostszą, skoncentrowaną na Słowie Bożym) serdecznie zapraszamy!